search
Sök
menu
Meny

Ekosystem och ekologisk mångfald

Illustration; träd och fåglar

Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald.

Jönköping har antagit flera lokala mål med koppling till det globala målet Ekosystem och ekologisk mångfald. De lokala målen hittar du här:

Hållbarhetsmål GM.15
Senast ändrad: 2022-02-09