search
Sök
menu
Meny

Ekologisk åker-/betesmark

Ekologisk produktion av livsmedel är skonsammare för växter och djur, bland annat för att bekämpningsmedel och konstgödsel inte används. Genom ekologisk odling utarmas inte jorden och en långsiktig livsmedelsproduktion säkerställs därmed. Andelen ekologisk åker/betesmark är lägre i Jönköpings kommun jämfört med genomsnittet för Sverige. Detta gäller i synnerhet andelen ekologisk betesmark.

Andel ekologisk åker-/betesmark.

Mätområde Datum Värde (%)

0

Total åker/betesmark - Jönköpings kommun

2009

9

1

Total åker/betesmark - Jönköpings kommun

2010

11,8

2

Total åker/betesmark - Jönköpings kommun

2011

12,6

3

Total åker/betesmark - Jönköpings kommun

2012

14,3

4

Total åker/betesmark - Jönköpings kommun

2013

13,5

5

Total åker/betesmark - Jönköpings kommun

2014

14,4

6

Total åker/betesmark - Jönköpings kommun

2015

15,6

7

Total åker/betesmark - Jönköpings kommun

2016

14,5

8

Total åker/betesmark - Jönköpings kommun

2017

13,6

9

Total åker/betesmark - Jönköpings kommun

2018

16,7

10

Total åker/betesmark - Sverige

2009

9,8

11

Total åker/betesmark - Sverige

2010

10,7

12

Total åker/betesmark - Sverige

2011

12,6

13

Total åker/betesmark - Sverige

2012

13,9

14

Total åker/betesmark - Sverige

2013

15,1

15

Total åker/betesmark - Sverige

2014

15,3

16

Total åker/betesmark - Sverige

2015

15,4

17

Total åker/betesmark - Sverige

2016

15,6

18

Total åker/betesmark - Sverige

2017

16,4

19

Total åker/betesmark - Sverige

2018

17,8

20

Åkermark -Jönköpings kommun

2009

8,9

21

Åkermark -Jönköpings kommun

2010

11,9

22

Åkermark -Jönköpings kommun

2011

12,9

23

Åkermark -Jönköpings kommun

2012

14,5

24

Åkermark -Jönköpings kommun

2013

13,4

25

Åkermark -Jönköpings kommun

2014

14,4

26

Åkermark -Jönköpings kommun

2015

15,3

27

Åkermark -Jönköpings kommun

2016

14,5

28

Åkermark -Jönköpings kommun

2017

13,8

29

Åkermark -Jönköpings kommun

2018

16,1

30

Åkermark - Sverige

2009

8,8

31

Åkermark - Sverige

2010

9,6

32

Åkermark - Sverige

2011

11,5

33

Åkermark - Sverige

2012

12,6

34

Åkermark - Sverige

2013

13,8

35

Åkermark - Sverige

2014

14

36

Åkermark - Sverige

2015

13,9

37

Åkermark - Sverige

2016

14,3

38

Åkermark - Sverige

2017

15

39

Åkermark - Sverige

2018

16,3

40

Betesmark - Jönköpings kommun

2009

9,4

41

Betesmark - Jönköpings kommun

2010

11,6

42

Betesmark - Jönköpings kommun

2011

11,7

43

Betesmark - Jönköpings kommun

2012

13,5

44

Betesmark - Jönköpings kommun

2013

13,7

45

Betesmark - Jönköpings kommun

2014

14,5

46

Betesmark - Jönköpings kommun

2015

16,5

47

Betesmark - Jönköpings kommun

2016

14,4

48

Betesmark - Jönköpings kommun

2017

13,1

49

Betesmark - Jönköpings kommun

2018

18,5

50

Betesmark - Sverige

2009

15,9

51

Betesmark - Sverige

2010

16,8

52

Betesmark - Sverige

2011

19

53

Betesmark - Sverige

2012

21,6

54

Betesmark - Sverige

2013

22,8

55

Betesmark - Sverige

2014

23,6

56

Betesmark - Sverige

2015

23,7

57

Betesmark - Sverige

2016

23

58

Betesmark - Sverige

2017

24,6

59

Betesmark - Sverige

2018

26,5

Kommentar

Med ekologisk avses regler enligt Rådets förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter.

Indikator GM.15.1
Senast ändrad: 2019-09-03