search
Sök
menu
Meny

Ekosystem och ekologisk mångfald

Illustration; träd och fåglar

Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald.

Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar

Friluftsliv

Åtgärden är genomförd
Handlingsplan – hitta ut i naturen
Åtgärden är genomförd Friluftsliv 2016 Kultur- och fritidsnämnden
Åtgärden är genomförd
Marknadsföring - naturområden
Åtgärden är genomförd Friluftsliv 2016 Kultur- och fritidsnämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Åtgärden är genomförd
Rekreation - tillgänglighet
Åtgärden är genomförd Friluftsliv 2015 Kultur- och fritidsnämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Åtgärden är påbörjad
Naturrum
Åtgärden är påbörjad Friluftsliv 2021 Kultur- och fritidsnämnden
Åtgärden är påbörjad
Skogsstigar - tillgänglighet
Åtgärden är påbörjad Friluftsliv 2020 Kultur- och fritidsnämnden
Åtgärden är genomförd
Kanotled - Tabergsån/ Lillån
Åtgärden är genomförd Friluftsliv 2015 Kultur- och fritidsnämnden

Vatten och våtmarker

Åtgärden är genomförd
Storrödning i Ören
Åtgärden är genomförd Vatten och våtmarker 2018 Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Åtgärden är genomförd
Röttleån
Åtgärden är genomförd Vatten och våtmarker 2016 Jönköping Energi AB
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Åtgärden är påbörjad
Lillån-Bankeryd
Åtgärden är påbörjad Vatten och våtmarker 2021 Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Åtgärden är genomförd
Dunkehallaån
Åtgärden är genomförd Vatten och våtmarker 2018 Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Åtgärden är genomförd
Rikkärr
Åtgärden är genomförd Vatten och våtmarker 2017 Stadsbyggnadsnämnden
Åtgärden är inte påbörjad
Vätterbäckarna – informationsbroschyr
Åtgärden är inte påbörjad Vatten och våtmarker 2020 Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Åtgärden är försenad
Huskvarnaåns gröna stråk med Lillån
Åtgärden är försenad Vatten och våtmarker 2019 Tekniska nämnden

Stadsutveckling

Åtgärden är genomförd
Grönstrukturplan
Åtgärden är genomförd Stadsutveckling 2015 Stadsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Åtgärden är genomförd
Ny grönstrukturplan
Åtgärden är genomförd Stadsutveckling 2019 Stadsbyggnadsnämnden
Åtgärden är genomförd
Junebäcken 2
Åtgärden är genomförd Stadsutveckling 2015 Stadsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Åtgärden är genomförd
Kommunens markinnehav
Åtgärden är genomförd Stadsutveckling 2015 Tekniska nämnden
Åtgärden är påbörjad
Barnarpasjön 2
Åtgärden är påbörjad Stadsutveckling 2020 Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Åtgärden är påbörjad
Tabergsån
Åtgärden är påbörjad Stadsutveckling 2021 Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Åtgärden förväntas inte bli klar under utsatt tid
Attarpsdammen
Åtgärden förväntas inte bli klar under utsatt tid Stadsutveckling 2019 Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Åtgärden är genomförd
Musslebobäcken
Åtgärden är genomförd Stadsutveckling 2018 Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Åtgärden är påbörjad
Ekosystemtjänstanalys i detaljplaner
Åtgärden är påbörjad Stadsutveckling 2021 Stadsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Åtgärden är inte påbörjad
Grönytefaktor
Åtgärden är inte påbörjad Stadsutveckling 2021 Stadsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Åtgärden är påbörjad
Våtmark Bankeryd
Åtgärden är påbörjad Stadsutveckling 2021 Tekniska nämnden
Åtgärden är påbörjad
Restaurering - myrmark/högmosse
Åtgärden är påbörjad Stadsutveckling 2021 Länsstyrelsen
Stadsbyggnadsnämnden
Hållbarhetsmål GM.15
Senast ändrad: 2019-09-03