search
Sök
menu
Meny

Ekosystem och ekologisk mångfald

Illustration; träd och fåglar

Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald.

Uppdrag Status Kategori Slutår Ansvar

Friluftsliv

0

Genomfört enligt plan
Handlingsplan – hitta ut i naturen

Genomfört enligt plan

Friluftsliv

2016

Kultur- och fritidsnämnden

Friluftsliv

1

Genomfört enligt plan
Marknadsföring - naturområden

Genomfört enligt plan

Friluftsliv

2016

Kultur- och fritidsnämnden, Stadsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden

Friluftsliv

2

Pågående enligt plan
Naturrum

Pågående enligt plan

Friluftsliv

2021

Kultur- och fritidsnämnden

Friluftsliv

3

Pågående enligt plan
Skogsstigar - tillgänglighet

Pågående enligt plan

Friluftsliv

2020

Kultur- och fritidsnämnden

Vatten och våtmarker

4

Genomfört enligt plan
Storrödning i Ören

Genomfört enligt plan

Vatten och våtmarker

2018

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Vatten och våtmarker

5

Genomfört enligt plan
Röttleån

Genomfört enligt plan

Vatten och våtmarker

2016

Jönköping Energi AB, Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Vatten och våtmarker

6

Pågående enligt plan
Lillån-Bankeryd

Pågående enligt plan

Vatten och våtmarker

2021

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Vatten och våtmarker

7

Genomfört enligt plan
Dunkehallaån

Genomfört enligt plan

Vatten och våtmarker

2018

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Vatten och våtmarker

9

Genomfört enligt plan
Rikkärr

Genomfört enligt plan

Vatten och våtmarker

2017

Stadsbyggnadsnämnden

Vatten och våtmarker

10

Ej påbörjat
Vätterbäckarna – informationsbroschyr

Ej påbörjat

Vatten och våtmarker

2020

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Djur och växter

11

Genomfört enligt plan
Biosfärprogram

Genomfört enligt plan

Djur och växter

2016

Biosfärområde Östra Vätterbranterna

Djur och växter

12

Pågående med avvikelse
Huskvarnaåns gröna stråk med Lillån

Pågående med avvikelse

Djur och växter

2020

Tekniska nämnden

Stadsutveckling

13

Genomfört enligt plan
Ny grönstrukturplan

Genomfört enligt plan

Stadsutveckling

2019

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsutveckling

14

Genomfört enligt plan
Barnarpasjön 2

Genomfört enligt plan

Stadsutveckling

2019

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Stadsutveckling

15

Ej påbörjat
Tabergsån

Ej påbörjat

Stadsutveckling

2021

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Stadsutveckling

16

Pågående med avvikelse
Attarpsdammen

Pågående med avvikelse

Stadsutveckling

2019

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Stadsutveckling

17

Genomfört enligt plan
Musslebobäcken

Genomfört enligt plan

Stadsutveckling

2018

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Stadsutveckling

18

Pågående enligt plan
Ekosystemtjänstanalys i detaljplaner

Pågående enligt plan

Stadsutveckling

2021

Stadsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden

Stadsutveckling

19

Ej påbörjat
Grönytefaktor

Ej påbörjat

Stadsutveckling

2021

Stadsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden

Stadsutveckling

20

Pågående enligt plan
Våtmark Bankeryd

Pågående enligt plan

Stadsutveckling

2021

Tekniska nämnden

Stadsutveckling

21

Pågående enligt plan
Restaurering - myrmark/högmosse

Pågående enligt plan

Stadsutveckling

2021

Länsstyrelsen, Stadsbyggnadsnämnden

Stadsutveckling

22

Pågående enligt plan
Musslebobäcken 2

Pågående enligt plan

Stadsutveckling

2020

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Stadsutveckling

23

Ej påbörjat
Barnarpasjön - fortsatt muddring och effektanalys

Ej påbörjat

Stadsutveckling

2021

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Stadsutveckling

24

Ej påbörjat
Nissans källflöden - åtgärdsplan

Ej påbörjat

Stadsutveckling

2020

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Stadsutveckling

25

Pågående enligt plan
Utveckla naturvärden på kommunal mark

Pågående enligt plan

Stadsutveckling

2022

Stadsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden

Stadsutveckling

26

Pågående enligt plan
Handlingsplan - invasiva arter

Pågående enligt plan

Stadsutveckling

2022

Stadsbyggnadskontoret, Tekniska nämnden

Stadsutveckling

27

Pågående enligt plan
Sex nya kommunal naturreservat

Pågående enligt plan

Stadsutveckling

2028

Stadsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden

Stadsutveckling

28

Pågående enligt plan
Tre nya områdesskydd

Pågående enligt plan

Stadsutveckling

2028

Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Stadsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden

Stadsutveckling

29

Pågående enligt plan
Utveckla gröna stråk från Södra Munksjön

Pågående enligt plan

Stadsutveckling

Kultur- och fritidsnämnden, Stadsbyggnadsnämnden, Södra Munksjöns Utvecklings AB

Stadsutveckling

30

Pågående enligt plan
Minska nedskräpningen

Pågående enligt plan

Stadsutveckling

2025

Barn- och utbildningsnämnden, June Avfall & Miljö AB, Tekniska nämnden

Hållbarhetsmål GM.15
Senast ändrad: 2020-02-20