search
Sök
menu
Meny

Ekosystem och ekologisk mångfald

Illustration; träd och fåglar

Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald.

Uppdrag Status Kategori Slutår Ansvar

Friluftsliv

2

Pågående enligt plan
Naturrum

Pågående enligt plan

Friluftsliv

2021

Kultur- och fritidsnämnden

Friluftsliv

3

Pågående enligt plan
Skogsstigar - tillgänglighet

Pågående enligt plan

Friluftsliv

2020

Kultur- och fritidsnämnden

Vatten och våtmarker

4

Genomfört enligt plan
Storrödning i Ören

Genomfört enligt plan

Vatten och våtmarker

2018

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Vatten och våtmarker

6

Genomfört enligt plan
Dunkehallaån

Genomfört enligt plan

Vatten och våtmarker

2018

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Djur och växter

11

Pågående med avvikelse
Huskvarnaåns gröna stråk med Lillån

Pågående med avvikelse

Djur och växter

2020

Tekniska nämnden

Stadsutveckling

12

Genomfört enligt plan
Barnarpasjön 2

Genomfört enligt plan

Stadsutveckling

2019

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Stadsutveckling

13

Pågående med avvikelse
Tabergsån

Pågående med avvikelse

Stadsutveckling

2021

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Stadsutveckling

14

Pågående med avvikelse
Attarpsdammen

Pågående med avvikelse

Stadsutveckling

2019

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Stadsutveckling

15

Genomfört enligt plan
Musslebobäcken

Genomfört enligt plan

Stadsutveckling

2018

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Stadsutveckling

16

Pågående enligt plan
Ekosystemtjänstanalys i detaljplaner

Pågående enligt plan

Stadsutveckling

2021

Stadsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden

Stadsutveckling

17

Pågående enligt plan
Våtmark Bankeryd

Pågående enligt plan

Stadsutveckling

2021

Tekniska nämnden

Stadsutveckling

18

Pågående enligt plan
Restaurering - myrmark/högmosse

Pågående enligt plan

Stadsutveckling

2021

Länsstyrelsen, Stadsbyggnadsnämnden

Stadsutveckling

19

Pågående med avvikelse
Musslebobäcken 2

Pågående med avvikelse

Stadsutveckling

2021

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Stadsutveckling

20

Pågående med avvikelse
Barnarpasjön - fortsatt muddring och effektanalys

Pågående med avvikelse

Stadsutveckling

2021

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Stadsutveckling

21

Genomfört enligt plan
Nissans källflöden - åtgärdsplan

Genomfört enligt plan

Stadsutveckling

2021

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Stadsutveckling

22

Pågående enligt plan
Utveckla naturvärden på kommunal mark

Pågående enligt plan

Stadsutveckling

2022

Stadsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden

Stadsutveckling

23

Pågående enligt plan
Handlingsplan - invasiva arter

Pågående enligt plan

Stadsutveckling

2022

Stadsbyggnadskontoret, Tekniska nämnden

Stadsutveckling

24

Pågående enligt plan
Sex nya kommunal naturreservat

Pågående enligt plan

Stadsutveckling

2028

Stadsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden

Stadsutveckling

25

Pågående enligt plan
Tre nya områdesskydd

Pågående enligt plan

Stadsutveckling

2028

Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Stadsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden

Stadsutveckling

26

Pågående enligt plan
Utveckla gröna stråk från Södra Munksjön

Pågående enligt plan

Stadsutveckling

Kultur- och fritidsnämnden, Stadsbyggnadsnämnden, Södra Munksjöns Utvecklings AB

Stadsutveckling

27

Pågående enligt plan
Minska nedskräpningen

Pågående enligt plan

Stadsutveckling

2025

Barn- och utbildningsnämnden, June Avfall & Miljö AB, Tekniska nämnden

Hållbarhetsmål GM.15
Senast ändrad: 2022-02-09