search
Sök
menu
Meny

Utsläpp av växthusgaser, per invånare

Indikatorn visar de växthusgasutsläpp som sker inom kommunerna och inkluderar även verksamheter som ingår i handeln med utsläppsrätter. Utsläpp orsakat av konsumtion där utsläpp sker utanför kommunerna är inte med.

Utsläpp till luft av växthusgaser per invånare jämfört med riket, länet och kommungruppen

Mätområde Datum Värde (ton/inv.)

0

Jönköping

1990

5,98

1

Jönköping

2000

5,41

2

Jönköping

2005

5,14

3

Jönköping

2006

5,39

4

Jönköping

2007

5,37

5

Jönköping

2008

5,09

6

Jönköping

2009

4,90

7

Jönköping

2010

5,42

8

Jönköping

2011

5,01

9

Jönköping

2012

4,74

10

Jönköping

2013

4,63

11

Jönköping

2014

4,45

12

Jönköping

2015

4,30

13

Jönköping

2016

4,00

14

Jönköping

2017

3,89

15

Jönköping

2018

3,71

16

Riket

1990

8,14

17

Riket

2000

7,53

18

Riket

2005

7,27

19

Riket

2006

7,02

20

Riket

2007

6,82

21

Riket

2008

6,53

22

Riket

2009

6,07

23

Riket

2010

6,78

24

Riket

2011

6,28

25

Riket

2012

5,94

26

Riket

2013

5,71

27

Riket

2014

5,47

28

Riket

2015

5,41

29

Riket

2016

5,28

30

Riket

2017

5,15

31

Riket

2018

5,00

32

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

1990

6,97

33

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2000

6,70

34

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2005

6,50

35

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2006

6,22

36

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2007

6,29

37

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2008

6,05

38

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2009

5,94

39

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2010

6,27

40

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2011

6,01

41

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2012

5,78

42

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2013

5,70

43

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2014

5,60

44

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2015

5,48

45

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2016

5,28

46

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2017

5,24

47

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2018

5,05

48

Större stad (ovägt medel)

1990

8,95

49

Större stad (ovägt medel)

2000

8,10

50

Större stad (ovägt medel)

2005

8,50

51

Större stad (ovägt medel)

2006

8,28

52

Större stad (ovägt medel)

2007

8,14

53

Större stad (ovägt medel)

2008

7,70

54

Större stad (ovägt medel)

2009

6,67

55

Större stad (ovägt medel)

2010

7,85

56

Större stad (ovägt medel)

2011

7,18

57

Större stad (ovägt medel)

2012

6,66

58

Större stad (ovägt medel)

2013

6,52

59

Större stad (ovägt medel)

2014

6,09

60

Större stad (ovägt medel)

2015

5,61

61

Större stad (ovägt medel)

2016

6,01

62

Större stad (ovägt medel)

2017

6,00

63

Större stad (ovägt medel)

2018

5,68

Datakälla: RUS (Regional utveckling och samverkan i miljömålssystemet) samt Nationella emissionsdatabasen via Kolada
Indikator GM.13.49
Senast ändrad: 2020-11-16
Globala hållbarhetsmål Lokala målområden Nationella miljökvalitetsmål