search
Sök
menu
Meny

Utsläpp av växthusgaser, per invånare

Indikatorn visar de växthusgasutsläpp som sker inom kommunerna och inkluderar även verksamheter som ingår i handeln med utsläppsrätter. Utsläpp orsakat av konsumtion där utsläpp sker utanför kommunerna är inte med.

Utsläpp till luft av växthusgaser per invånare jämfört med riket, länet och kommungruppen

Geografiskt område Senaste värdet (ton/inv.) Datum

0

Jönköping

 3,71

2018

1

Riket

 5,00

2018

2

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

 5,05

2018

3

Större stad (ovägt medel)

 5,68

2018

Datakälla: RUS (Regional utveckling och samverkan i miljömålssystemet) samt Nationella emissionsdatabasen via Kolada
Indikator GM.13.49
Senast ändrad: 2020-11-16
Globala hållbarhetsmål Lokala målområden Nationella miljökvalitetsmål