search
Sök
menu
Meny

Utsläpp av växthusgaser, per invånare

Indikatorn visar de växthusgasutsläpp som sker inom kommunerna och inkluderar även verksamheter som ingår i handeln med utsläppsrätter. Utsläpp orsakat av konsumtion där utsläpp sker utanför kommunerna är inte med.

Utsläpp till luft av växthusgaser per invånare jämfört med riket, länet och kommungruppen

Datakälla: RUS (Regional utveckling och samverkan i miljömålssystemet) samt Nationella emissionsdatabasen via Kolada
Indikator GM.13.49
Senast ändrad: 2020-11-16
Globala hållbarhetsmål Lokala målområden Nationella miljökvalitetsmål