search
Sök
menu
Meny

Utsläpp av växthusgaser, totalt

Indikatorn visar de växthusgasutsläpp som sker inom kommunen och inkluderar även verksamheter som ingår i handeln med utsläppsrätter. Utsläpp orsakat av konsumtion där utsläpp sker utanför kommunerna är inte med.

Utsläpp av växthusgaser totalt

Datakälla: Nationella emissionsdatabasen via Kolada
Indikator GM.13.53
Senast ändrad: 2020-11-16
Globala hållbarhetsmål