search
Sök
menu
Meny

Transportsektorn - Växthusgaser

Transportsektorn är den sektor som genererar den största delen av utsläppen av växthusgaser i Jönköpings kommun (53 % 2017). Som framgår av diagrammet domineras utsläppen från transportsektorn av personbilar (61 % 2017) följt av tunga lastbilar (25 % 2017) och lätta lastbilar, d.v.s. t.ex. suvar och skåpbilar (9 % 2017).

Transportsektorn - Utsläpp av växthusgaser (CO2-ekvivalenter)

Datakälla: Sveriges MiljöEmissionsDatabas
Indikator GM.13.10
Senast ändrad: 2019-09-03
Kontakt:
Globala hållbarhetsmål Lokala målområden Nationella miljökvalitetsmål Lokala miljömål