search
Sök
menu
Meny

Personbilsflotta

Utsläppen av koldioxid från transportsektorn kommer till största delen från personbilar. Detta nyckeltal visar att personbilsflottan i Jönköpings kommun domineras helt av fordon som drivs med fossila bränslen.
Utvecklingen av fordon som drivs med förnybara bränslen kompenserar inte ens det faktum att det blir fler fordon så utvecklingen går åt fel håll.
Det bör noteras att dieselfordon kan köras med förnybar diesel och etanolfordon kan köras på bensin vilket inte avspeglas i detta nyckeltal. Även elhybrider och laddhybrider körs till viss del på fossila bränslen.

Antal personbilar i trafik klassade efter drivmedel.

Datakälla: SCB

Kommentar

Andelen laddbara fordon (summa av rena elfordon och laddhybrider) uppgick 2019 till 1,6 % av den totala personbilsflottan.

Indikator GM.13.46
Senast ändrad: 2020-02-20
Kontakt: