search
Sök
menu
Meny

Övriga sektorer (ej transporter) - växthusgaser

Mål finns att utsläppen av växthusgaser från övriga sektorer (exkl. transporter) ska minska med minst 40 % till 2030 (basår 2005). Utfallet 2017 var en minskning med 16 %. Som framgår av diagrammet dominerar sektorerna Jordbruk samt El och uppvärmning.

Övriga sektorer (ej transporter) - växthusgaser (CO2-ekvivalenter)

Datakälla: Sveriges MiljöEmissionsDatabas
Indikator GM.13.48
Senast ändrad: 2019-09-03
Kontakt:
Globala hållbarhetsmål Lokala målområden Nationella miljökvalitetsmål Lokala miljömål