search
Sök
menu
Meny

Nybilsförsäljning

Utsläppen av koldioxid från transportsektorn kommer till största delen från personbilar. Eftersom livslängden på bilar är relativt lång (ca 17 år) är det extra angeläget att nybilsförsäljningen domineras av fordon som drivs med förnybara drivmedel. Detta nyckeltal visar att nybilsförsäljningen i Jönköpings kommun tyvärr domineras helt av fordon som drivs med fossila bränslen.
Det bör dock noteras att dieselfordon kan köras med förnybar diesel och etanolfordon kan köras på bensin vilket inte avspeglas i detta nyckeltal. Även elhybrider och laddhybrider körs till viss del på fossila bränslen.

Antal sålda personbilar klassade efter drivmedel.

Datakälla: SCB
Indikator GM.13.45
Senast ändrad: 2020-02-20
Kontakt:
Globala hållbarhetsmål Lokala målområden Nationella miljökvalitetsmål