search
Sök
menu
Meny

Miljöbilar i kommunorganisationen

Andel personbilar och lätta lastbilar som uppfyller miljöbilskrav enligt förordning. Som miljöbil räknas en bil som vid tillfället för nyregistreringen uppfyllde då gällande miljöbilsdefinition. Detta innebär att från 1 juli 2018 avser uppgiften klimatbonusbilar. Bilar registrerade före den 1 januari 2013 ska uppfylla kriterierna för MB2007 och bilar registrerade 1 januari 2013 eller senare ska uppfylla kriterierna för MB2013. Avser bilar som enligt vägtrafikregistret är registrerade på kommunen och dess majoritetsägda bolag.

Andel miljöbilar i kommunorganisationen

Datakälla: Miljöfordon Sverige (MFS)
Indikator GM.13.50
Senast ändrad: 2020-11-16
Globala hållbarhetsmål Lokala målområden Nationella miljökvalitetsmål