search
Sök
menu
Meny

Livsmedel - total klimatpåverkan

Nyckeltalet beskriver det totala utsläppet av växthusgaser som orsakas av kommunens livsmedelsinköp uttryckt som ton CO2-ekvivalenter. Beräkningen har gjorts med hjälp av kommunens livsmedelsprogram.

Total klimatpåverkan till följd av kommunal livsmedelsanvändning (ton CO2-ekvivalenter )

Datakälla: Jönköpings kommun

Kommentar

Det är svårt att göra riktiga beräkningar av detta slag. Nyckeltalet baseras på tillgänglig beräkningsmetod i det livsmedelsprogram som används för uppföljning av kommunens avrop av livsmedel. Dessa beräkningar förbättras löpande av programleverantören.

Indikator GM.13.43
Senast ändrad: 2020-01-31
Kontakt: