search
Sök
menu
Meny

Köttkonsumtion

Nyckeltalet beskriver trenden över hur det kött som serveras i kommunal verksamhet är sammansatt, d.v.s. hur stor andel som utgörs av fågel, nöt etc.

Välj produktgrupp i diagrammet för att se utvecklingen mer i detalj.

Andel olika köttslag av total inköpt mängd kött i kommunal verksamhet i kg.

Datakälla: Jönköpings kommun

Kommentar

Nöt och fläsk utgörs av produkter som innehåller en okänd blandning av nöt och fläsk.

Indikator GM.13.41
Senast ändrad: 2020-01-31
Kontakt:
Globala hållbarhetsmål Lokala målområden Nationella miljökvalitetsmål