search
Sök
menu
Meny

Koldioxidutsläpp per årsarbetare - persontransporter

De största utsläppen sker från Tekniska kontoret. Eftersom olika förvaltningar har olika typer av verksamheter är syftet med nyckeltalet inte att jämföra olika förvaltningar utan att följa trenden för varje förvaltning (välj förvaltning i dropplisten i diagrammet nedan).

Utsläpp av koldioxid från persontransporter i kommunal verksamhet, förvaltningsvis (kg/årsarbetare)

Mätområde Datum Värde (kg/årsarbetare)

0

Total

2011

149

1

Total

2012

157

2

Total

2013

136

3

Total

2014

159

4

Total

2015

194

5

Total

2016

162

6

Total

2017

164

7

Total

2018

132

8

Total

2019

114

9

Stadskontoret

2011

58

10

Stadskontoret

2012

67

11

Stadskontoret

2013

55

12

Stadskontoret

2014

63

13

Stadskontoret

2015

142

14

Stadskontoret

2016

86

15

Stadskontoret

2017

64

16

Stadskontoret

2018

45

17

Stadskontoret

2019

39

18

Stadsbyggnadskontoret

2011

249

19

Stadsbyggnadskontoret

2012

268

20

Stadsbyggnadskontoret

2013

207

21

Stadsbyggnadskontoret

2014

225

22

Stadsbyggnadskontoret

2015

227

23

Stadsbyggnadskontoret

2016

203

24

Stadsbyggnadskontoret

2017

175

25

Stadsbyggnadskontoret

2018

145

26

Stadsbyggnadskontoret

2019

79

27

Kultur- och fritidsförvaltningen

2011

92

28

Kultur- och fritidsförvaltningen

2012

161

29

Kultur- och fritidsförvaltningen

2013

131

30

Kultur- och fritidsförvaltningen

2014

97

31

Kultur- och fritidsförvaltningen

2015

260

32

Kultur- och fritidsförvaltningen

2016

356

33

Kultur- och fritidsförvaltningen

2017

372

34

Kultur- och fritidsförvaltningen

2018

199

35

Kultur- och fritidsförvaltningen

2019

130

36

Miljökontoret

2011

208

37

Miljökontoret

2012

155

38

Miljökontoret

2013

125

39

Miljökontoret

2014

216

40

Miljökontoret

2015

116

41

Miljökontoret

2016

116

42

Miljökontoret

2017

112

43

Miljökontoret

2018

4

44

Miljökontoret

2019

78

45

Tekniska kontoret

2011

282

46

Tekniska kontoret

2012

278

47

Tekniska kontoret

2013

272

48

Tekniska kontoret

2014

275

49

Tekniska kontoret

2015

597

50

Tekniska kontoret

2016

599

51

Tekniska kontoret

2017

491

52

Tekniska kontoret

2018

501

53

Tekniska kontoret

2019

419

54

Räddningstjänsten

2011

198

55

Räddningstjänsten

2012

226

56

Räddningstjänsten

2013

229

57

Räddningstjänsten

2014

241

58

Räddningstjänsten

2015

586

59

Räddningstjänsten

2016

626

60

Räddningstjänsten

2017

402

61

Räddningstjänsten

2018

392

62

Räddningstjänsten

2019

671

63

Utbildningsförvaltningen

2011

127

64

Utbildningsförvaltningen

2012

138

65

Utbildningsförvaltningen

2013

116

66

Utbildningsförvaltningen

2014

137

67

Utbildningsförvaltningen

2015

139

68

Utbildningsförvaltningen

2016

72

69

Utbildningsförvaltningen

2017

81

70

Utbildningsförvaltningen

2018

60

71

Utbildningsförvaltningen

2019

47

72

Socialförvaltningen

2011

148

73

Socialförvaltningen

2012

154

74

Socialförvaltningen

2013

131

75

Socialförvaltningen

2014

163

76

Socialförvaltningen

2015

168

77

Socialförvaltningen

2016

165

78

Socialförvaltningen

2017

183

79

Socialförvaltningen

2018

142

80

Socialförvaltningen

2019

125

Kommentar

From 2017 har s.k. well to wheel-emissionsfaktorer använts (dessa är något högre än tidigare använda emissionsfaktorer) vilket gör att senare siffror inte är helt jämförbara med tidigare. Underlag för historisk omräkning saknas. Dessutom har nytt fordonssystem införts (Fordonskontroll) f.r.o.m. 2017.
Anledningen till att vissa förvaltningar ökat sina utsläpp kraftigt mellan 2014 och 2015 är att från och med 2015 ingår även fordon som definieras som lätta lastbilar i beräkningsunderlaget. Det rör sig om t.ex. pickuper, mindre och skåpbilar och minibussar etc. Fr.o.m. 2015 ingår alltså samtliga fordon som används för persontransporter oavsett om personalen har med sig verktyg etc. eller inte.

Indikator GM.13.39
Senast ändrad: 2020-03-16
Kontakt:
Globala hållbarhetsmål Lokala målområden Nationella miljökvalitetsmål