search
Sök
menu
Meny

Egen bil i tjänsten

Att använda egen bil i tjänsten innebär från kommunens perspektiv att det inte kan säkerställas att anställda använder bra fordon i tjänsten varken ur miljö- eller säkerhetsperspektiv. Dessutom främjar inte användning av egen bil i tjänsten att hållbara färdmedel används för arbetspendling. Därför arbetar kommunen med att minska användning av egen bil i tjänsten. Välj total eller respektive förvaltning i dropplisten nedan för att se utvecklingen i olika delar av organisationen.
Det finns en åtgärd som innebär att användningen av egen bil i tjänsten ska minska med 20 % 2014-2020. Det uppnåddes 2018.

Användning av egen bil i tjänsten (km/årsarbetare)

Kommentar

Totalt sett är tendensen på väg neråt gällande användandet av egen bil i tjänsten.
Tillgången till förvaltningsbilar, bilar i Miljöbilspoolen, busskort och tjänstecyklar samt hur mycket ledningen poängterar vikten av ett hållbart resande är olika faktorer som påverkar nyckeltalets utfall.

Indikator GM.13.47
Senast ändrad: 2020-02-20
Kontakt:
  • Olle Gustafsson, Stadsbyggnadskontoret