search
Sök
menu
Meny

Cykelresor - centrala Jönköping

Nyckeltalet avser genomsnittligt antal cyklister (dygnsmedeltrafik april-okt) per fast mätpunkt (7st) i centrala Jönköping. Den resvaneundersökning som gjordes under 2009 visade att hälften av alla resor som görs är kortare än fem kilometer vilket innebär att det bör finnas en stor potential att öka antalet cykelresor. Målet är att cyklingen i centrum ska öka med 25% 2015-2020 och det målet uppnåddes 2018.

Antal cyklister (dygnsmedeltrafik) i centrala Jönköping.

Datakälla: Jönköpings kommun

Kommentar

Förtätning av staden, flera kampanjer för ökad cykling samt förbättrad infrastruktur är orsaker till att siffrorna är så bra som de är.
2018 har cyklingen ökat igen. Utvecklingen ser bra ut och ökningen sedan 2015 är nu 28,7 %.

Indikator GM.13.15
Senast ändrad: 2019-09-03
Kontakt:
  • Olle Gustafsson, Stadsbyggnadskontoret