search
Sök
menu
Meny

Bilresor - centrala Jönköping

I Program för hållbar utveckling - miljö finns ett mål om att trafikökningen i Jönköpings kommun ska ske med de hållbara färdmedlen gång-, cykel- och kollektivtrafik. Dessa är norm i stads- och trafikplanering och ska ges förutsättningar att utvecklas för att biltrafiken inte ska öka i takt med befolkningstillväxten. Motorfordonstrafiken till och från centrum ska inte öka jämfört med 2012. Som framgår av diagrammet har målet inte uppnåtts 2014, 2018 och 2019.

Antalet bilar som passerar gränsen till Kärnan under vardagsmedeldygn.

Datum Värde (stycken)

0

1997

128100

1

1999

129800

2

2006

140300

3

2008

140200

4

2009

143700

5

2010

147000

6

2011

147400

7

2012

146600

8

2013

146500

9

2014

148900

10

2015

145500

11

2016

142500

12

2017

143600

13

2018

147400

14

2019

151300

Indikator GM.13.31
Senast ändrad: 2020-04-17
Kontakt:
Globala hållbarhetsmål Lokala målområden Nationella miljökvalitetsmål Lokala miljömål