search
Sök
menu
Meny

Andel kommunägda personbilar som drivs med biogas

Inom ramen för en regional biogasöverenskommelse har Jönköpings kommun 2018 åtagit sig målsättningen att andelen kommunägda personbilar som drivs med biogas ska vara större än 50 %.

Andel kommunägda personbilar som drivs med biogas

Datakälla: Jönköpings kommun, Fordonskontroll

Kommentar

Uppföljningen avser andelen biogasfordon den 31 december årligen.

Indikator GM.13.45
Senast ändrad: 2020-02-20
Kontakt:
Globala hållbarhetsmål Lokala målområden Nationella miljökvalitetsmål