search
Sök
menu
Meny

Bekämpa klimatförändringen

Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.

Uppdrag Status Kategori Slutår Ansvar

Klimatanpassning

0

Genomfört enligt plan
Riktlinjer – klimatanpassning

Genomfört enligt plan

Klimatanpassning

2018

Stadsbyggnadsnämnden

Klimatanpassning

1

Genomfört enligt plan
Integrera klimatanpassningsarbete

Genomfört enligt plan

Klimatanpassning

2019

Kommunstyrelsen, Stadsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden

Stadsutveckling

4

Genomfört enligt plan
Riktlinjer för byggande i egen regi

Genomfört enligt plan

Stadsutveckling

2017

Tekniska nämnden

Infrastruktur för trafik

5

Genomfört enligt plan
Kampanj - hållbar stadsutveckling

Genomfört enligt plan

Infrastruktur för trafik

2019

Stadsbyggnadsnämnden

Infrastruktur för trafik

6

Ej påbörjat
Förbindelse mellan tågstationerna

Ej påbörjat

Infrastruktur för trafik

Stadsbyggnadsnämnden

Infrastruktur för trafik

8

Ej påbörjat
Ljungarums gods- och rangerbangård

Ej påbörjat

Infrastruktur för trafik

2020

Stadsbyggnadsnämnden, Södra Munksjöns Utvecklings AB, Tekniska nämnden

Infrastruktur för trafik

10

Genomfört enligt plan
Översyn av cykelplan

Genomfört enligt plan

Infrastruktur för trafik

2017

Stadsbyggnadsnämnden

Infrastruktur för trafik

11

Pågående med avvikelse
Miljözon - tunga fordon

Pågående med avvikelse

Infrastruktur för trafik

2020

Stadsbyggnadsnämnden

Infrastruktur för trafik

12

Pågående enligt plan
Laddningsstruktur - förberedelser

Pågående enligt plan

Infrastruktur för trafik

Jönköpings kommuns fastighetsutvecklings AB, Stadsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden

Energi

14

Pågående med avvikelse
Solceller – kommunkoncernen

Pågående med avvikelse

Energi

2020

Bostads AB Vätterhem, Junehem AB, Jönköping Airport AB, Jönköping Energi AB, Tekniska nämnden

Energi

15

Genomfört enligt plan
Förnybar elproduktion - kommunala byggnader

Genomfört enligt plan

Energi

2018

Tekniska nämnden

Energi

17

Pågående med avvikelse
Oljepannor – konvertering

Pågående med avvikelse

Energi

2020

Tekniska nämnden

Energi

18

Genomfört enligt plan
Energilager för fjärrvärme i stadsnära läge

Genomfört enligt plan

Energi

2018

Jönköping Energi AB

Energi

20

Pågående enligt plan
Gatubelysning - förnyelse

Pågående enligt plan

Energi

2025

Tekniska nämnden

Energi

22

Genomfört enligt plan
Kvicksilverbelysning – elljusspår

Genomfört enligt plan

Energi

2017

Kultur- och fritidsnämnden

Energi

23

Genomfört enligt plan
Utomhusbelysning - fastigheter

Genomfört enligt plan

Energi

2017

Tekniska nämnden

Energi

24

Pågående med avvikelse
Stöd till miljöanpassade snökanoner

Pågående med avvikelse

Energi

2020

Kultur- och fritidsnämnden

Transporter

25

Pågående med avvikelse
Nytt program för hållbart resande

Pågående med avvikelse

Transporter

2019

Kommunstyrelsen

Transporter

26

Genomfört enligt plan
Åtgärdspaket – hållbar arbetspendling

Genomfört enligt plan

Transporter

2017

Kommunstyrelsen, Stadsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden

Transporter

27

Genomfört enligt plan
Klimatsmarta resor – socialtjänsten

Genomfört enligt plan

Transporter

2018

Socialnämnden, Tekniska nämnden, Äldrenämnden

Transporter

28

Genomfört enligt plan
Elfordon – inköp 2

Genomfört enligt plan

Transporter

2017

Barn- och utbildningsnämnden, Kommunstyrelsen, Kultur- och fritidsnämnden, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Socialnämnden, Stadsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden, Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Äldrenämnden

Transporter

29

Genomfört enligt plan
Förbättrad cykelparkering

Genomfört enligt plan

Transporter

2019

Barn- och utbildningsnämnden, Kommunstyrelsen, Kultur- och fritidsnämnden, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Socialnämnden, Stadsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden, Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Äldrenämnden

Konsumtion

30

Pågående enligt plan
Konsumentstöd för hållbar konsumtion

Pågående enligt plan

Konsumtion

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Konsumtion

31

Genomfört enligt plan
Referensgrupper för upphandlingar

Genomfört enligt plan

Konsumtion

2019

Barn- och utbildningsnämnden, Kommunstyrelsen, Kultur- och fritidsnämnden, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Socialnämnden, Stadsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden, Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Äldrenämnden

Konsumtion

32

Pågående enligt plan
Hållbarhetsprogram – Logpoint

Pågående enligt plan

Konsumtion

2019

Stadsbyggnadsnämnden, Södra Munksjöns Utvecklings AB

Konsumtion

33

Pågående enligt plan
Bioolja i fjärrvärmenät och kommunal verksamheter

Pågående enligt plan

Konsumtion

2020

Jönköping Energi AB, Tekniska nämnden

Konsumtion

34

Pågående enligt plan
Åtgärdsutveckling - kapa effekttoppar

Pågående enligt plan

Konsumtion

Bostads AB Vätterhem, Jönköping Energi AB, Tekniska nämnden

Konsumtion

35

Pågående enligt plan
Förnybart flygbränsle

Pågående enligt plan

Konsumtion

Jönköping Airport AB

Konsumtion

36

Pågående enligt plan
Cykelöverfarter på huvudcykelstråk

Pågående enligt plan

Konsumtion

2021

Stadsbyggnadsnämnden

Konsumtion

37

Pågående enligt plan
Enhetlig markering i cykelvägnätet

Pågående enligt plan

Konsumtion

2021

Stadsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden

Konsumtion

38

Pågående enligt plan
Åtgärdspaket – nya cykelvägar

Pågående enligt plan

Konsumtion

Stadsbyggnadsnämnden

Konsumtion

40

Pågående enligt plan
Förnybara bränslen/el – kommunala fordon/maskiner

Pågående enligt plan

Konsumtion

2025

Barn- och utbildningsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden, Kommunstyrelsen, Kultur- och fritidsnämnden, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Socialnämnden, Stadsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden, Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Äldrenämnden

Konsumtion

41

Pågående enligt plan
Elfordon – inköp 3

Pågående enligt plan

Konsumtion

2020

Tekniska nämnden

Konsumtion

42

Pågående enligt plan
Bra cykelparkering - kommunala arbetsplatser

Pågående enligt plan

Konsumtion

2022

Tekniska nämnden

Konsumtion

43

Pågående enligt plan
Fler kollektivtrafikresor - Avsiktsförklaring

Pågående enligt plan

Konsumtion

Jönköpings Länstrafik, Kommunstyrelsen

Klimat

44

Pågående enligt plan
Flera solceller på befintliga byggnader

Pågående enligt plan

Klimat

2025

Tekniska nämnden

Klimat

45

Pågående enligt plan
Träbyggnadsstrategi och träbyggnadsområden

Pågående enligt plan

Klimat

2020

Stadsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden

Klimat

46

Pågående enligt plan
Inga onödiga bilresor

Pågående enligt plan

Klimat

2020

Stadsbyggnadsnämnden

Klimat

47

Pågående enligt plan
Fler resfria möten

Pågående enligt plan

Klimat

2020

Barn- och utbildningsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden, Kommunstyrelsen, Kultur- och fritidsnämnden, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Socialnämnden, Stadsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden, Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Äldrenämnden

Klimat

48

Pågående enligt plan
Färre tjänsteresor med egen bil

Pågående enligt plan

Klimat

2020

Barn- och utbildningsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden, Kommunstyrelsen, Kultur- och fritidsnämnden, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Socialnämnden, Stadsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden, Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Äldrenämnden

Klimat

49

Pågående med avvikelse
Nätverksträffar - hållbart byggande

Pågående med avvikelse

Klimat

Tekniska nämnden

Klimat

51

Pågående enligt plan
Kommunikationsplan - Hållbar livsstil

Pågående enligt plan

Klimat

2020

Barn- och utbildningsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden, June Avfall & Miljö AB, Jönköping Energi AB, Kommunstyrelsen, Kultur- och fritidsnämnden, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Socialnämnden, Stadsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden, Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Äldrenämnden

Klimat

52

Pågående enligt plan
Minska mängden mat- och restavfall

Pågående enligt plan

Klimat

2022

June Avfall & Miljö AB

Klimat

53

Pågående enligt plan
Mer materialåtervinning och återanvändning

Pågående enligt plan

Klimat

2021

June Avfall & Miljö AB

Hållbarhetsmål GM.13
Senast ändrad: 2020-11-16