search
Sök
menu
Meny

Bekämpa klimatförändringen

Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.

Klimat

Växthusgasutsläpp totalt (CO2-ekv)

IndikatorGM.13.1

Växthusgasutsläpp totalt (ton CO2-ekv/år)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2010
Senaste värdet: 540000 ton2016

Växthusgasutsläpp per invånare (CO2-ekv)

IndikatorGM.13.9
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2005
Senaste värdet: 4,0 ton/inv2016

Transportsektorn - Växthusgaser

IndikatorGM.13.10

Transportsektorn - Utsläpp av växthusgaser (CO2-ekvivalenter)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2011
Senaste värdet: 301200 ton2016

Koldioxidutsläpp totalt

IndikatorGM.13.2

Utsläpp av koldioxid från kommunal verkamhet (ton)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2010
Senaste värdet: 7950 ton2017

Koldioxidutsläpp - persontransporter

IndikatorGM.13.13

Utsläpp av koldioxid från persontransporter i kommunal verksamhet, förvaltningsvis (ton)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2015
Senaste värdet: 1633 ton2017

Koldioxidutsläpp - transporter/maskiner

IndikatorGM.13.38

Utsläpp av koldioxid från transporter/arbetsmaskiner i kommunal verksamhet, förvaltningsvis (ton)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2011
Senaste värdet: 2617 ton2017

Koldioxidutsläpp - egenägda fastigheter

IndikatorGM.13.3

Utsläpp av koldioxid från egenägda fastigheter (kg/m2)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2010
Senaste värdet: 5,20 kg/m22017

Koldioxidutsläpp per årsarbetare

IndikatorGM.13.24

Utsläpp av koldioxid från kommunal verksamhet (kg/årsarbetare)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2010
Senaste värdet: 796 kg/årsarbetare2017

Koldioxidutsläpp per årsarbetare - persontransporter

IndikatorGM.13.39

Utsläpp av koldioxid från persontransporter i kommunal verksamhet, förvaltningsvis (kg/årsarbetare)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2015
Senaste värdet: 164 kg/årsarbetare2017

Infrastruktur för trafik

Persontåg - dygn

IndikatorGM.13.29

Antal persontåg per dygn

Trend: NyckeltalNyckeltal sedan 2012
Senaste värdet: 140 stycken2017

Persontåg - dimensionerande 2 h

IndikatorGM.13.28

Maximalt antal persontåg under en 2-timmarsperiod

Trend: NyckeltalNyckeltal sedan 2009
Senaste värdet: 20 stycken2017

Kollektivtrafikresor

IndikatorGM.13.26

Antal kollektivtrafikresor per invånare (antal påstigningar exkl. skolkort).

Trend: NyckeltalNyckeltal sedan 2014
Senaste värdet: 100 antal/inv2018

Kollektivtrafik - omfattning

IndikatorGM.13.25

Antal fordonsmil per invånare som körs med buss och tåg i kollektivtrafik i Jönköpings kommun.

Trend: NyckeltalNyckeltal sedan 2014
Senaste värdet: 8,1 mil/inv2018

Attraktiv kollektivtrafik

IndikatorGM.13.14

Andel personer (%) som bor på attraktivt avstånd (< 400 meter fågelvägen) från hållplats med olika kategorier av kollektivtrafik.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2010
Senaste värdet: 88 %2017

Energi

Energianvändning per invånare

IndikatorGM.13.18
Trend: NyckeltalNyckeltal sedan 2011
Senaste värdet: 31900 kWh/invånare2016

Energianvändning - kommunal verksamhet

IndikatorGM.13.16

Total energianvändning i kommunal verksamhet (exkl. kommunala bolag)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2009
Senaste värdet: 201000 MWh2017

Energianvändning - kommunala fastigheter

IndikatorGM.13.17

Köpt energi per m2 i egenägda fastigheter (kWh/m2)

Trend: NyckeltalNyckeltal sedan 2013
Senaste värdet: 159,7 2017

Energianvändning - elanvändning

IndikatorGM.13.32

Energianvändning - el i kommunal verksamhet, förvaltningsvis (MWh)

Trend: NyckeltalNyckeltal sedan 2013
Senaste värdet: 80503 MWh2017

Energianvändning - persontransporter

IndikatorGM.13.33

Energianvändning - persontransporter i kommunal verksamhet, förvaltningsvis (MWh)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2015
Senaste värdet: 7811 MWh2017

Energianvändning - transporter/maskiner

IndikatorGM.13.34

Energianvändning - transporter/arbetsmaskiner i kommunal verksamhet, Förvaltningsvis (MWh)

Trend: NyckeltalNyckeltal sedan 2011
Senaste värdet: 19156 MWh2017

Energianvändning per årsarbetare

IndikatorGM.13.19

Energianvändning från kommunal verksamhet, exklusive kommunala bolag (kWh/år,årsarbetare)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2010
Senaste värdet: 20100 kWh/årsarbetare2017

Energianvändning per årsarbetare - elanvändning

IndikatorGM.13.35

Energianvändning - el i kommunal verksamhet, förvaltningsvis (kWh/årsarbetare)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2011
Senaste värdet: 8062 kWh/årsarbetare2017

Energianvändning per årsarbetare - persontransporter

IndikatorGM.13.36

Energianvändning - persontransporter i kommunal verksamhet, förvaltningsvis (kWh/årsarbetare)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2015
Senaste värdet: 782 kWh/årsarbetare2017

Energianvändning per årsarbetare - transporter/maskiner

IndikatorGM.13.37

Energianvändning - transporter/arbetsmaskiner i kommunal verksamhet, förvaltningsvis (kWh/anställd)

Trend: NyckeltalNyckeltal sedan 2011
Senaste värdet: 1918 kWh/årsarbetare2017

Energianvändning, vatten och avlopp

IndikatorGM.13.20

Energianvändning per levererad m3 vatten och per behandlad m3 avloppsvatten.

Trend: NyckeltalNyckeltal sedan 2010
Senaste värdet: 1,31 kWh/m32017

Fjärrvärmeproduktion

IndikatorGM.13.21

Tillförd energi för produktion av fjärrvärme (Jkpg-Huskv), ånga (Munksjö) samt el. (MWh)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2011
Senaste värdet: 1123960 MWh2018

Lokalt producerad el

IndikatorGM.13.5

Andel av använd elenergi som produceras i kommunen och är förnyelsebar.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2009
Senaste värdet: 21 %2016

Förnybar energi, övriga sektorer

IndikatorGM.13.22

Andel förnybar energi i alla sektorer utom transportsektorn (%)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2009
Senaste värdet: 73 %2016

Transporter

Förnybar energi, transportsektorn

IndikatorGM.13.7

Andel förnybar energi i transportsektorn.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2010
Senaste värdet: 19,1 %2016

Biogasproduktion

IndikatorGM.13.8

Biogasproduktion

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2012
Senaste värdet: 24000 MWh2017

Förnybara fordonsbränslen - kommunal verksamhet

IndikatorGM.13.23

Andel förnybara bränslen för transporter i kommunal verksamhet, exklusive kommunala bolag (% av MWh)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2012
Senaste värdet: 71,0 %2017

Andel kommunägda personbilar som drivs med biogas

IndikatorGM.13.45
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2017
Senaste värdet: 53 %2018

Kollektivtrafik - andel förnybara bränslen

IndikatorGM.13.40

Andel förnyelsebara bränslen för kollektivtrafik i Jönköpings län.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2013
Senaste värdet: 82 %2018

Cykelresor - centrala Jönköping

IndikatorGM.13.15

Antal cyklister (dygnsmedeltrafik) i centrala Jönköping.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2011
Senaste värdet: 876 stycken2017

Körsträcka - personbilar

IndikatorGM.13.27
Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2012
Senaste värdet: 694 mil/inv2017

Personbilsflotta

IndikatorGM.13.46

Antal personbilar i trafik klassade efter drivmedel.

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2008
Senaste värdet: 485 stycken2017

Nybilsförsäljning

IndikatorGM.13.45

Antal sålda personbilar klassade efter drivmedel.

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2008
Senaste värdet: 6945 stycken2017

Bilresor - centrala Jönköping

IndikatorGM.13.31

Antalet bilar som passerar gränsen till Kärnan under vardagsmedeldygn.

Trend: NyckeltalNyckeltal sedan 2012
Senaste värdet: 147400 stycken2018

Konsumtion

Köttkonsumtion

IndikatorGM.13.41

Andel olika köttslag av total inköpt mängd kött i kommunal verksamhet i kg.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2015
Senaste värdet: 52,2 %2018

Livsmedel - total klimatpåverkan

IndikatorGM.13.43

Total klimatpåverkan till följd av kommunal livsmedelsanvändning (ton CO2-ekvivalenter )

Trend: NyckeltalNyckeltal sedan 2015
Senaste värdet: 9504 ton2018

Livsmedel - specifik klimatpåverkan

IndikatorGM.13.42

Specifik klimatpåverkan till följd av kommunal livsmedelsanvändning (kg CO2-ekvivalenter per kg inköpt livsmedel)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2015
Senaste värdet: 2,1 kg CO2-ekv/kg livsmedel2018

Livsmedelstyper

IndikatorGM.13.44

Andel olika livsmedelstyper av totala livsmedelsinköp i kommunal verksamhet i kg.

Trend: NyckeltalNyckeltal sedan 2015
Senaste värdet: 10,0 %2018
Hållbarhetsmål GM.13
Senast ändrad: 2019-03-06