search
Sök
menu
Meny

Unga arbetslösa

Unga som inte haft inkomster som överskridit ett basbelopp, inte haft studiemedel, varit utbildningsregistrerad eller studerat vid SFI mer än 60 timmar.

Andel invånare 17-24 år som varken arbetar eller studerar.

Datakälla: SCB, RAMS via Kolada
Indikator GM.8.3
Senast ändrad: 2020-01-17