search
Sök
menu
Meny

Långtidsarbetslöshet

Antal invånare 25-64 år som i mars varit öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd i minst sex månader.

Andel långtidsarbetslösa 25-64 år

Mätområde Datum Värde (%)

0

Jönköping

2006

3

1

Jönköping

2007

2

2

Jönköping

2008

2

3

Jönköping

2009

2

4

Jönköping

2010

3

5

Jönköping

2011

3

6

Jönköping

2012

3

7

Jönköping

2013

3

8

Jönköping

2014

3

9

Jönköping

2015

3

10

Jönköping

2016

3

11

Jönköping

2017

3

12

Jönköping

2018

3

13

Jönköping

2019

3

14

Riket

2006

3

15

Riket

2007

2

16

Riket

2008

2

17

Riket

2009

2

18

Riket

2010

4

19

Riket

2011

4

20

Riket

2012

4

21

Riket

2013

4

22

Riket

2014

4

23

Riket

2015

4

24

Riket

2016

4

25

Riket

2017

4

26

Riket

2018

4

27

Riket

2019

4

28

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2006

2

29

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2007

1

30

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2008

1

31

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2009

1

32

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2010

3

33

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2011

3

34

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2012

3

35

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2013

3

36

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2014

3

37

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2015

4

38

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2016

4

39

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2017

4

40

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2018

4

41

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2019

3

42

Större stad (ovägt medel)

2006

3

43

Större stad (ovägt medel)

2007

3

44

Större stad (ovägt medel)

2008

2

45

Större stad (ovägt medel)

2009

3

46

Större stad (ovägt medel)

2010

5

47

Större stad (ovägt medel)

2011

5

48

Större stad (ovägt medel)

2012

5

49

Större stad (ovägt medel)

2013

5

50

Större stad (ovägt medel)

2014

5

51

Större stad (ovägt medel)

2015

5

52

Större stad (ovägt medel)

2016

5

53

Större stad (ovägt medel)

2017

5

54

Större stad (ovägt medel)

2018

4

55

Större stad (ovägt medel)

2019

4

Datakälla: Arbetsförmedlingen via Kolada
Indikator GM.8.2
Senast ändrad: 2020-01-17