search
Sök
menu
Meny

Bruttoregionalprodukt (BRP)

Bruttoregionprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till bruttonationalprodukt (BNP) mätt från produktsidan: värden av all produktion av varor och tjänster i en region. Nyckeltalet visar den ekonomiska utvecklingen inom det geografiska området.

Bruttoregionalprodukt per invånare

Mätområde Datum Värde (kr/inv.)

0

Jönköping

2012

369406

1

Jönköping

2013

369448

2

Jönköping

2014

386091

3

Jönköping

2015

404268

4

Jönköping

2016

432404

5

Jönköping

2017

456929

6

Riket

2012

386031

7

Riket

2013

391290

8

Riket

2014

404307

9

Riket

2015

426509

10

Riket

2016

438762

11

Riket

2017

456614

12

Riket

2018

472503

13

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2012

312520

14

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2013

318909

15

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2014

328952

16

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2015

347074

17

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2016

363270

18

Jönköpings läns kommuner (ovägt medel)

2017

380864

19

Större stad (ovägt medel)

2012

399721

20

Större stad (ovägt medel)

2013

400848

21

Större stad (ovägt medel)

2014

406831

22

Större stad (ovägt medel)

2015

434013

23

Större stad (ovägt medel)

2016

451432

24

Större stad (ovägt medel)

2017

464692

Datakälla: SCB via Kolada
Indikator GM.8.1
Senast ändrad: 2020-01-17