search
Sök
menu
Meny

Bruttoregionalprodukt (BRP)

Bruttoregionprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till bruttonationalprodukt (BNP) mätt från produktsidan: värden av all produktion av varor och tjänster i en region. Nyckeltalet visar den ekonomiska utvecklingen inom det geografiska området.

Bruttoregionalprodukt per invånare

Datakälla: SCB via Kolada
Indikator GM.8.1
Senast ändrad: 2020-01-17