search
Sök
menu
Meny

Miljöcertifierade byggnader - totalt

Antal miljöcertifierade byggnader, ackumulerat. (2017 avser t.o.m. juni)

Miljöbyggnad
Green building
BREEAM
LEED
Indikator BB.2.1
Senast ändrad: 2017-07-14