search
Sök
menu
Meny

Miljöcertifierade byggnader - totalt

Antal miljöcertifierade byggnader, ackumulerat. (2018 avser t.o.m. juli)

Indikator BB.2.1
Senast ändrad: 2018-08-10
Huvudområden