search
Sök
menu
Meny

Miljöcertifieringar

För att säkerställa god miljöprestanda kan en byggnad miljöcertifieras. Det finns flera olika certifieringssystem och dessa omfattar olika många kriterier och har olika hög ambitionsnivå.
I Byggbarometern redovisas för närvarande certifierings-systemen Miljöbyggnad, BREEAM, LEED och Green Building.

De byggherrar som har flest certifierade byggnader är:

Riksbyggen (4 st) tillsammans med olika varianter av bolaget Distreal Jönköping AB (4 st)

Indikatorer

Miljöcertifierade byggnader - totalt

IndikatorBB.2.1

Antal miljöcertifierade byggnader, ackumulerat. (2018 avser t.o.m. juli)

Senaste värdet: 27 stycken2018

Miljöcertifierade byggnader per byggherre

IndikatorBB.2.2

Antal miljöcertifierade byggnader per byggherre, ackumulerat (Miljöbyggnad/BREEAM/LEED/Green Building)

Huvudområde BB.2
Senast ändrad: 2021-06-30