search
Sök
menu
Meny

Flerbostadshus

Nyckeltal

Byggherrarnas beräkningssäkerhet

IndikatorBB.1.1.3

Kvoten av beräknad och deklarerad energianvändning

Fastigheter med låg beräknad energianvändning

IndikatorBB.1.1.4

Andel fastigheter som har en beräknad energianvändning som är minst 25 procent lägre än kraven i Boverkets byggregler.

Fastigheter med låg deklarerad energianvändning

IndikatorBB.1.1.5

Andel fastigheter som har en deklarerad energianvändning som är minst 25 procent lägre än gällande krav i Boverkets byggregler.

Mål BB.1.1
Senast ändrad: 2018-08-10
Huvudområden