search
Sök
menu
Meny

Flerbostadshus

Indikatorer

Byggherrarnas beräkningssäkerhet

Indikator BB.1.1.3

Kvoten av beräknad och deklarerad energianvändning

Fastigheter med låg beräknad energianvändning

Indikator BB.1.1.4

Andel fastigheter som har en beräknad energianvändning som är minst 25 procent lägre än kraven i Boverkets byggregler.

Fastigheter med låg deklarerad energianvändning

Indikator BB.1.1.5

Andel fastigheter som har en deklarerad energianvändning som är minst 25 procent lägre än gällande krav i Boverkets byggregler.

Delmål BB.1.1
Senast ändrad: 2016-09-30