search
Sök
menu
Meny

Energi

Här redovisas sammanställningar av beräknad (inför byggnation) och deklarerad (uppmätt) specifik årlig energianvändning för flerbostadshus byggda av byggherrar som sedan 2007 har byggt minst två flerbostadshus i Jönköpings kommun. I många fall förvaltar byggherren inte fastigheten utan den säljs till t.ex. en bostadsrättsförening. Även om en annan förvaltare gjort energideklarationen redovisas den aktuella byggnaden här kopplat till den ursprungliga byggherren.
En redovisning finns dessutom av hur väl beräknad energianvändning stämmer överens med verklig energianvändning.
Sammanställningar redovisar även hur effektiv energianvändningen är i relation till Boverkets byggregler (BBR, vars krav har ändrats med tiden) genom att visa andel byggnader som beräknats/uppmätts vara minst 25 % effektivare än kraven i BBR.

Mål

Flerbostadshus

MålBB.1.1
Huvudområde BB.1
Senast ändrad: 2021-06-30