search
Sök
menu
Meny

Byggbarometern

Här redovisas hur lokala byggherrar arbetar med miljöcertifiering av byggnader samt energieffektivitet i flerbostadshus.

Vi står idag inför stora utmaningar för att åstadkomma en hållbar utveckling, d.v.s. en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov. Sektorn för bostäder och lokaler står för mer än en tredjedel av Sveriges energianvändning och byggnader har en lång livslängd vilket innebär extra stora krav på framsynthet i byggprocessen.

Byggbarometern har skapats för att kommunicera hur arbetet med hållbart byggande fortskrider i kommunen och på så sätt lyfta fram goda exempel. Den består dels av en redovisning av hur energieffektiva flerbostadshus är i Jönköpings kommun och dels i vilken utsträckning byggnader certifieras enligt olika typer av miljösystem.
Ett informationsblad som visar exempel på olika certifieringssystem och verktyg som rör byggande redovisas under Dokument längst ned på denna sida.

Byggbarometern omfattar huvudsakligen byggherrar som byggt minst 2 nya fastigheter sedan 2007 (då krav på årlig specifik energianvändning infördes i Boverkets byggregler). Informationen uppdateras en gång per år.

De byggherrar som i genomsnitt deklarerat mest energieffektiva flerbostadshus är:
FASTIGHETS AB ERIC EKBLAD och HÖKERUM BYGG
(Många energideklarationer saknas dock fortfarande vilket innebär att underlaget är begränsat)

Den byggherre som har flest miljöcertifierade byggnader är:
RIKSBYGGEN

Huvudområden

Energi

HuvudområdeBB.1

Miljöcertifieringar

HuvudområdeBB.2
Projekt BB
Senast ändrad: 2021-06-30